Dokumentointi- ja purkusuunnitelma talon siirtoa varten

Soinin talo, Kauhava

Ennen kuin dokumentointi- ja purkutyöt aloitetaan selvitetään mahdollinen tarve tuentatöistä, kulkureittien lujuudet sekä mahdolliset sortumavaarat koska talossa on muutamia lahovaurioituneita kohtia.

Työjärjestys:

1.
Talo valokuvataan, mitataan ja tehdään mittatarkat piirrustukset mk 1:50. Pohjakuvat: 1. kerros, 2. kerros, ullakko, julkisivukuvat, leikkauspiirrustukset. Erikseen mitataan, piirretään ja valokuvataan porakivistä tehty kivijalka niin, että se osataan rakentaa uudelleen uuteen paikkaansa.

2.
Kerätään näytteet sisätiloista:
Seinäpinnoitteet, tapettimallit, listat, koristeaiheet yms mitataan, piirretään ja valokuvataan, sekä merkitään piirrustuksiin paikat, joista näytteet on otettu.

3.
Mitataab piirretään, valokuvataan ja kerätään mallit julkisivujen laudoituksesta, litsoituksesta ja koristeaiheista. Julkisivupiirrustuksia täydennetään.

4.
Varsinainen purkutyö aloitetaan ikkunoitten ja ovien irroittamisella. Ne numeroidaan ja merkitään paikat piirrustuksiin. Käytetyt kiinnistystavat piirretään ja valokuvataan. Ikkunat ja ovet pakataan kuljetusta varten ja toimitaan kunnostajalle.

5.
Mitataan, piirretään ja valokuvataan uunit ja muut tulisijat. Kaakeliuunit merkitään. Paikat merkitään piirrustuksiin. Uunit puretaan ja pakataan kuljetusta varten.

6.
Käyttökelpoisina säilyneet lattialankutukset mitataan, piirretään ja kuvataan sekä numeroidaan. Vastaavat merkinnät tehdään myös piirrustuksiin. Myös osin tuhoutuneet lattiat dokumentoidaan ja talteen otetaan ehjänä säilyneet lankut.

7.
Sisäkattojen kanssa toimitaan samoin kuin lattioiden kanssa.

8.
Vesikattorakenteen tutkitaan, kuvataan ja piirretään. Samalla pyritään selvittämään eri katevaiheet. Nykyinen kate on betonitiili, joka ei enää tule kysymykseen uudessa paikassa. Tiedot tallennetaan talon historiikkiin.

9.
Sisätiloissa tehtävien purkutöiden kanssa samaan aikaan voidaan aloittaa julkisivulaudoitusten purkutyöt (kts. kohta 3). Laudoituksen purkamisen jälkeen dokumentoidaan hirsirungot ja kannatinrakenteet.
Hirsiseinistä piirretään kaaviokuvat, seinät mitataan ja valokuvataan.
Samoin niskoitukset mitataan ja merkitään piirrustuksiin.
Piirrustuksiin merkitään vaurioituneet kohdat seinien ja kannatinpalkkien osalta sellaisella tarkkuudella, ettei vaurioituneita osia tarvitse kuljettaa malliksi uudelle rakennuspaikalle.

10.
Lämmöneristeet dokumentoidaan ja kuvataan historiikkiin. Sen jälkeen ne poistetaan mahdollisesti imuroimalla pölyhaittojen minimoimiseksi.

11.
Eristeiden poistamisen jälkeen täydennetään niskoitusdokumentit ja numeroidaan käyttökelpoiset niskan ja puupalkit.

12.
Kun erilaiset pinnoitteet seinien osalta on poistettu täydennetään hirsikaaviokuvat ja hirret numeroidaan esim. vanerilapuilla, jotka kiinnitetään naulaamalla hirsiin. Numerointijärjestelmä merkitään pääpiirrustuksiin ja hirsikaaviokuviin.

13.
Rankempi purkutyö aloitetaan tiilikaton ja vesikattorakenteiden purkamisella. Purkutyö tapahtuu suurelta osin käsityönä. Nosturia on hyvä käyttää raskaitten osien alasottamisessa. Purkuvaiheitten aikana on vastaavan työnjohtajan pidttävä tarkka työturvallisuusmääräysten noudattamisesta. Putoamisvaara on erittäin suuri.

14.
Kattorakenteiden purkamisen jälkeen puretaan hirsirungot ja niskoitukset. Työssä käytetään suurikokoista metsätyökonetta, joka kourallaan poimii hirret alas. Edelleen on työturvallisuudesta huolehdittava koneen työskentelyalueella. Työvaiheet valokuvataan.

15.
Hirret ja muu tavara varastoidaan ja suojataan sateelta odottamaan kuljetusta. sokkelikivet numeroidaan ja kerätään varastoon. Rakennuksen paikka siivotaan.